top of page
Microblading

VIPPER OG BRYN

 

Brynsstyling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,-

Brynsstyling og farge vipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-

Farge vipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,-

Farge bryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,-

Brow Lamination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,-

Brow Lamination inkl. farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850,-

Vippeløft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790,-

Vippeløft inkl. farge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .950,-

Vippeløft og Brow Lamination inkl. farge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600,-

Permanent vippeløft og brynsstyling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350,-

Vipper og bryn inkl. nakkemassasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,-

Brynsstyling inkl. nakkemassasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-

 

VIPPE EXTENSION

 

Det er viktig at du møter til avtalen uten makeup slik at det blir en mest mulig effektiv behandling.

 

Klassisk Extensions (1-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800,-

Volum Extensions (3D-6D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,-

Påfyll 60min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,-

Påfyll 75 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090,-

Påfyll 90 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290,-

Påfyll 45 min NB! Kun touch up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690,-

Fjerning av Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490,-

bottom of page